Speciální výstava BŠO - Svojanov u Borušova 7.4.2012